NIE JEDEN GŁUPI

Po zakończonym szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach nie pozostaje mi nic innego, jak zmiana tytułu poprzedniego felietonu JEDEN GŁUPI, poprzez dodanie słowa NIE. Wiele zrozumieć potrafię,jednego natomiast nie. Co do wszelakiej dyskusji na temat zmian klimatycznych mają poglądy polityczne każdego… Czytaj dalej »NIE JEDEN GŁUPI

Porażająca podwyżka

Morawiecki twierdzi, że podwyżki cen energii elektrycznej nie będzie. Minister Tchórzewski wprost przeciwnie. Będą, ale może nie tak duże. Który prawdę mówi? Moim zdaniem obaj kłamią, a co gorsza kłamią perfidnie, bo obaj tak naprawdę, oszukują polskiego obywatela. To nasuwa… Czytaj dalej »Porażająca podwyżka

JEDEN GŁUPI

Przysłowie mówi. Jeden głupi potrafi więcej zaprzeczyć niż 100 uczonych udowodnić. Cały uczony świat mówi o konieczności dekarbonizacji ratującej cywilizację człowieka na planecie Ziemia, a nasz przywódca rozpoczynając przemówienie na światowym szczycie klimatycznym w Katowicach „My światowi przywódcy” mówił: Nie… Czytaj dalej »JEDEN GŁUPI

IN VITRO

  „Nie godzimy się na stosowanie niemoralnej metody poczęcia dziecka, zwanej metodą in vitro”    (Kardynał Stanisław Dziwisz)   Ku uciesze polityków a zwłaszcza kleru i zgrozie filozofów wielu ludzi można przekonać nieomal do wszystkiego o ile nie stosuje się… Czytaj dalej »IN VITRO

Wołyń

Kilka tygodni temu, będąc w Polsce, miałem okazję obejrzeć, dość trudny w odbiorze, film Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”. Pomysł, aby nakręcić film o tym ponurym okresie był, tak sądzę, zamysłem dość ryzykownym. Jednakże twórcom filmu udało się w znacznym stopniu uniknąć… Czytaj dalej »Wołyń

Przedziwne wolności

 Rozkwita, co czas jakiś, kwiat sporu aborcyjnego. Woń jego dość jest silna by zbudzić i tych którzy do powiedzenia nic nie mają i tych którzy mówić nie powinni, bo nie tak dawno jeszcze im się upiekło. Nie jest wszak tajemnicą,… Czytaj dalej »Przedziwne wolności

Człowiek europejski

La vie est belle. Życie jest piękne i piękne jest w swej nieskończonej złożoności. Złożoność ta zawiera się nie tylko w biologicznej życia różnorodności, ale również w specyficznej dla konkretnego organizmu naturze. Prawidłowym zatem będzie wniosek, iż ludzka natura również… Czytaj dalej »Człowiek europejski

Prawda – Nie inaczej

„Prawda – nie inaczej” powraca do świata żywych. W przyszłym tygodniu napiszemy o tym, jak wiele nadętej pozy i butnej pychy gnieździ się w mózgach i duszach niektórych radnych Kłodzka i wiernych pretorian Burmistrza. W kłodzkim establishmencie nie ma stylu.… Czytaj dalej »Prawda – Nie inaczej

„Nowy wspaniały świat”

Pierw­sza tura wybo­rów pre­zy­denc­kich już za nami. Ocena bez­pł­cio­wej kam­pa­nii wydaje się zbędna jed­nak i my pozwo­limy sobie na luk­sus jej prze­pro­wa­dze­nia. Nie będziemy jed­nak roz­pi­sy­wać się o suk­ce­sie Pawła Kukiza i JOWów. Przy­pa­dek Wiel­kiej Bry­ta­nii udo­wod­nił iż jest to pomysł nie­tra­fiony i pro­wa­dzący do… Czytaj dalej »„Nowy wspaniały świat”

Demokracja

Dziecko politycznej głupoty. Każ­dego dnia, z nie­mal każ­dego tele­wi­zyj­nego ekranu spły­wają do naszych domów rado­sne peany na cześć naj­wspa­nial­szego z ustro­jów, w któ­rym to dodat­kowo przy­szło nam żyć. Czę­sto sły­szymy rów­nież, że ustrój ten, jako idea jest dosko­nały, pod­czas gdy jego roz­liczne wady… Czytaj dalej »Demokracja