Przejdź do treści

Fałszywym elitom na pożegnanie

Dziękujemy wam 

za waszą kreację krzywd 

za psucie wiary i pogardę cnót 

za krzywe lustro nauki 

Dziękujemy wam  

za bożka mamony 

za ślepą wiarę w posiadanie 

za handel żywym i martwym towarem 

Dziękujemy wam 

za fałsz informacji 

za bezwzględność własnych racji 

za zabijanie w imię zdrowia 

Dziękujemy wam 

za konflikty zbrojne i wojenną zawieruchę 

za pogardę życia dla własnego martwego bycia za marnotrastwo i sprzeniewierzenie dzieł Stwórcy Dziękujemy wam za wszelką anty kreację… 

Dziękujemy 

Choć jesteśmy częścią was – brud wszystkich myśli i czynów pozostawiamy wam do świadomego oczyszczenia A my jednocząc się z darem życia 

wracamy by być Jedno 

z tworzącym marzeniem Stwórcy

Ari.